top of page

Повеќето катови ќе бараат профил што дели две простории со различни типови и висини на подови. Со користење на алуминиумски профил овој проблем е решен.

Овој широк асортиман на алуминиумски производи и системи за фолија е развиен од FloorLaBs за да се обезбеди потребното проширување во дрвени, паркет, пловечки паркет и ламинатни подови. Асортиманот се состои од рабни профили за доработка и задржување на паркет и ламинат, профили за спојување на делови од подот на исто ниво, компензирачки профили со променлива дебелина за спојување на делови од под на различни нивоа, профили на рабови за спојување на подови и ѕидови, профили за аголни штитници , алуминиумски профили за шипки за дрвени, паркет и ламинатни скали и многу други функционални и стилски решенија покрај тоа. Сите профили во оваа категорија се високо отпорни на сообраќај, абење, УВ и типични производи за чистење на подот.

bottom of page