top of page

FloorLaBs MARQUETRY ПРОИЗВОДЕН СИТЕ ПРИРОДНИ И СПЕЦЕФИЧНО ПРИЛАГОДЕНИ ЗА ВАС...
Маркети подот е создаден со модели целосно приспособени на лични барања, а секој под има уникатна форма.
Време е да се запознаете со подот специјално дизајниран за вас, создаден од комбинации на шуми во различни бои од различни видови дрвја.
Кажете ни ја декорацијата од вашите соништа, а ние ќе ја оствариме со FloorLaBs Marquetry Solid Flooring произведен целосно во согласност со желбите на клиентите, спојувајќи ги малите геометриски форми за покривање на големи површини. Маркетираните подови се непроценлива уметност на подови за сали за состаноци, лоби, казина, соби за балови. 

FLOORLABS BATHROOM CABINETS for a luxurious look in your bathroom. The sleek design and ample storage space make these cabinets a great choice for modern homes!

bottom of page